Суспільство

Програмні положення Кирило-Мефодіївського товариства

Документи Кирило-Мефодіївського товариства творились передусім під впливом тогочасних українських історичних реалій суспільного буття, з урахуванням новітніх пополітичних концепцій, що висували на перший план народ як головну рушійну силу історії.

Читать далее

Царська деспотія ХІХ ст. і боротьба з нею

У перших двох декадах XIX ст. в Україні, яка переживала цілий ряд селянських заворушень і неспокоїв, прийшло до сформування на західноєвропейський зразок масонських лож, тобто таємних і нелегальних організацій освічених одиниць, які в основному були проти-режимні і ставили різновидні гуманні і соціальні завдання.

Читать далее

Українська культура XVIII ст. Історичне тло

Наслідки перемоги Москви над шведами і Мазепою були страшні для України. Ще до Полтавського бою поділ України обабіч Дніпра між Польщею і Московщиною дав цій першій нагоду придавити козаччину і відновити свої шляхетські порядки так, як це було колись до виступу Хмельницького.

Читать далее

Суспільно-політичний лад першої половини XVII ст.

Серед таких історичних умовин, коли Польщі вдалось об’єднати під своєю владою більшість українських земель (тільки маленька Буковина опинилась у руках Молдавії, Закарпаття — в руках Угорщини, а Пінщина і Берестейщина — Литви), змінилась і структура українського населення. Читать далее

Козацтво — ментальність українського народу

Українському козацтву, цьому унікальному явищу світової історії, належить найвидатніше місце в історичному розвитку України.

Протягом кількох століть воно відігравало провідну роль в усіх сферах історичного буття українського народу, взявши на себе здійснення найважливіших завдань, що стояли перед українською нацією. Читать далее

Формування української держави

Держава антів протривала три століття (від кінця III до початків VII) і впала під навалою аварів. Тоді теж зникає назва анти, а замінює її назва слов’яни. Мовчанку про антських слов’ян-українців VII-VІІI ст. пояснюється тим, що це були часи миру й закріплення внутрішнього життя антських слов’ян в економіці й держвній організації. Археологічні знахідки дають докази, що серед наддніпрянських антів, які, крім воєн з аварами, вели теж довгі війни з могутньою візантійською державою, приходить занепад старої родової системи, а на її місце, в окремих частинах народжувалися племінні організації, сперті на територіальнім принципі, І це був перший ступінь творення племінних земель-держав. Читать далее