Література

Українська література ХІХ ст.

Творчість Шевченка дала сильний поштовх і новий напрям усій українській літературі, бо майже всі поети того часу зазнали на собі впливу великого поета; „Враження Шевченкової поезії було таке сильне, — писав згодом Франко, — чар його слова такий тривкий, що в розумінні многих українців— українська поезія могла виявити себе тільки в Шевченком освяченій формі”.

Читать далее

Історія Русів — вічна книга української незалежності

У той час, коли серед української інтелігенції посилювалась ідея національного пробудження, появилася книга, яку визначний історик Ол. Оглоблін назвав «вічною книгою незалежносте українського народу» — «Історія Русів». 

Читать далее

Перші літературні видання ХІХ століття

Цілу серію досліджень чи описів з етнографії, фольклору, мови, історії, не зовсім наукового, але радше дескриптивного характеру, започатковує, видана ще в 1776 р. в Петербурзі, книжечка Гр. Калиновського «Опис весільних українських обрядів», і вона формально започатковує студії української етнографії. 

Читать далее

Література XVIII ст. Народна творчість

В народній творчості XVIII ст. значне місце займають історичні пісні. Були це передовсім пісні про народних месників-гайдамаків і їх драматичну боротьбу з польсько-шляхетськими гнобителями на Правобережжі.

Читать далее

Література другої половини XVII ст.

В другій половині XVII ст. поповнюється теж скарбниця народнопоетичної творчости. Появляються нового типу думи, нові історичні пісні та перекази про героїку козацьких визвольних воєн. Головним героєм цих дум та пісень був, очевидно, Богдан Хмельницький і йому присвячений цілий цикль величавих дум, в яких прославлено найважніші моменти його діяльності. Для сучасників був він „Богом даним вождем”, „Мойсеєм, що вивів український народ з єгипетської неволі лядської”. . « Йому присвячено оди, панегірики, де порівнювано його з античними героями — Леонідом і Ганнібалем. Читать далее

Полемічна література

У цій категорії літературної творчості видне місце займає твір «Пересторога», якої авторство приписують Іову Борецькому. Різниться цей твір від інших подібних творів тим, що автор виходить більше з громадських та культурно-освітніх засад, ніж релігійних, і перестерігає своїх земляків, щоб не зраджували своїх рідних українських традицій.  Читать далее

Література першої половини XVII ст.

Кінець XVI і перша половина XVII ст. прикметні в літературі з одної сторони продовженням давніх жанрів (полеміка, ораторсько-проповідницька проза, житійна література, історично-мемуарна проза), а з другої — появою нових жанрів (віршування, початки драматургії у формі інтермедій). Читать далее

Маруся Богуславка

Маруся Богуславка — героїня козацької думи, легендарна українська жінка, яка випустила з турецької в’язниці козаків-невільників. Читать далее

Іван Вишенський та українська полемічна література

У другій половині XVI ст. Україна тісніше залучається до загальноєвропейських культурних процесів. Ознакою цього стало розширення діапазону взаємодії традиційних форм культури та нових явищ, пов’язаних з ренесансно-реформаційним комплексом. Українська культура більшою мірою, ніж раніше, виходить з колишньої замкнутості, що було пов’язане і з станом українського національного самоусвідомлення на межі XVI — XVII ст. Читать далее