Біографії

Андрій Гудович

Яка цікава і як мало знана постать Андрія Гудовича: і його студентські роки за кордоном, і феерична політична кар’єра за короткого царювання Петра ІІІ, і довгі роки нидіння опального вельможі,і оповиті глибокою таємницею зв’язки його з українськими автономістами в 1780-1790-тих роках, і непомітна смерть.

Читать далее

Григорій Долинський

Григорій Карпович Долинський, внук «дворянина» гетьмана Івана Мазепи, згодом сотника Батуринського (1713) і бунчукового товариша Якова Івановича Долинського (Сучченка) і син бунчукового товариша Карпа Долинського), народився коло 1722 року.

Читать далее

Павло Алепський про Україну

Хоч уся історія українського народу другої половини XVII ст. сповнена безупинною боротьбою проти національного і соціального поневолення поляками, турками, та повільним затиском царсько-московського деспотизму, все таки загальний культурний рівень тодішньої України був доволі високий. Документальні свідчення про те лишив нам відомий подорожник, сирійський диякон Павло Алепський, що побував на Україні за часів Богдана Хмельницького. Читать далее

Іван Вишенський. Найвидатніший письменник-полеміст

Виняткове місце в українській літературі кінця XVI ст. і початків XVII ст. займає Іван Вишенський, письменник, „що до певної міри — на думку Чижевського — споріднений з полемістами своїм стилем, що й порушує ті питання, про які пишуть полемісти, але відрізняється від усіх своїх сучасників, як небо від землі. Це один з найвидатніших українських письменників усіх часів, єдиний з письменників тих часів, що його не забуто; його популярність у нові часи підніс Франко своєю поемою”.  Читать далее

Петро Могила і його заслуги

На тлі першої половини XVII ст. гордо майоріє постать київського митрополита Петра Могили (1596-1648), визначного церковного й культурного діяча, нащадка молдавської княжої династії, спорідненого з українськими і польськими аристократичними родами, визначного теолога, реформатора, вченого та організатора українського вищого шкільництва. Поруч гетьмана П. Сагайдачного — це друга найвизначніша постать Передхмельниччини. Читать далее

Опанас Лобисевич

В історії українського національного відродження 19 ст. особливий інтерес являють його початки, які й досі залишаються дуже мало дослідженими. Отож, чергове завдання української історіографії — вивчити ті національно-культурні явища, що, органічно пов’язані з попередньою історією української національно-громадської думки часів Гетьманщини (17-18 ст.), свідомо й яскраво започаткували нове національне відродження України. Одним з таких явищ була літературно-громадська діяльність Опанаса Лобисевича цього, за виразом проф. М. І. Петрова, «попередника Котляревського».

Читать далее