Архітектура

Українське мистецтво XVIII ст. Архітектура

Продовжуючи традиції останніх декад XVII ст., українське мистецтво XVIII ст. стоїть ще деякий час під впливом всевладного тоді в Європі бароко, яке захопило всі ділянки, отже — архітектуру, скульптуру і малярство, так церковного, як і світського напрямку, зокрема в ділянці портрету.

Читать далее

Містобудування другої половини XVI — першої половини XVII ст.

Друга половина XVI — перша половина XVII ст. — якісно новий етап у розвитку архітектури та містобудування на українських землях. Оскільки архітектура як вид мистецької творчості відігравала визначальну роль у розвитку мистецької культури, саме в ній найраніше і найяскравіше проявилися нові тенденції, що поступово стали визначальними для розвитку мистецької культури загалом. Читать далее

Архітектура XIV-XVI ст. і її особливості

Після спустошення українських міст татаро-монгольською навалою, монументальне будівництво в другій пол. XIII та в XIV ст. помітно припинилось на Придніпров’ї, а в досить обмежених формах існувало ще на Волині, в Галичині та на Закарпатті. Зокрема помітного розвитку досягла українська архітектура в XIV-XVI ст. на галицько-волинських землях. Тоді то в архітектурному будівництві, а передовсім оборонних башт і замків, починають вживати т.зв. брускову цеглу; а що стосується стилю, то ця архітектура продовжила розвиватися на самобутній староукраїнській основі (з Х-ХІІІ ст.), хоч можна на ній спостерігати частково західноевропейські впливи, що приходили на українські землі передовсім з Чехії, Польщі, Угорщини та інших країн. Читать далее

Мистецтво Київської Русі. Архітектура

У розвитку культури княжої України визначну роль відігравало мистецтво Київської Русі, а в ньому передовсім монументальна архітектура, скульптура, живопис (малярство), мініатюра. Зразки цих галузей дійшли до наших часів у залишках матеріальних пам’яток, а передовсім церков і живопису на їх внутрішніх мурах. Чимало інформацій дали нам археологічні розкопи й письмові джерела, в яких зназодимо описи цих мистецьких споруд чи інших мистецьких досягнень, які безповоротно згинули під час численних воєн та наїздів-спустошень. Читать далее