Харківський університет — його роль і значення

Третім, великого значення, чинником, якому у великій мірі треба завдячувати, що започаткований наприкінці XVIII ст. процес національного відродження України почав у перших декадах XIX ст. кристалізуватись і прибирати конкретні форми, зокрема в науці й літературі, було заснування першого на землях східної України університету в Харкові.

Читать далее

Історія Русів — вічна книга української незалежності

У той час, коли серед української інтелігенції посилювалась ідея національного пробудження, появилася книга, яку визначний історик Ол. Оглоблін назвав «вічною книгою незалежносте українського народу» — «Історія Русів». 

Читать далее

Перші літературні видання ХІХ століття

Цілу серію досліджень чи описів з етнографії, фольклору, мови, історії, не зовсім наукового, але радше дескриптивного характеру, започатковує, видана ще в 1776 р. в Петербурзі, книжечка Гр. Калиновського «Опис весільних українських обрядів», і вона формально започатковує студії української етнографії. 

Читать далее

Царська деспотія ХІХ ст. і боротьба з нею

У перших двох декадах XIX ст. в Україні, яка переживала цілий ряд селянських заворушень і неспокоїв, прийшло до сформування на західноєвропейський зразок масонських лож, тобто таємних і нелегальних організацій освічених одиниць, які в основному були проти-режимні і ставили різновидні гуманні і соціальні завдання.

Читать далее