Історична наука ХІХ ст.

У 1840-их роках українські діячі та вчені старались передовсім розгорнути науково-дослідну працю та історичну науку, яка, з пробудженням літератури, мала доповнити великий творчий процес культурного відродження нації.

Читать далее

Київські романтики. Кирило-Мефодіївське братство

До оживлення на полі українознавства у цьому другому після Харкова осередку української культури, багато причинився перший ректор Київського університету, історик, філолог, етнограф, а в парі з цим і великий прихильник романтичної філософії Шелінга, Михайло Максимович.

Читать далее

Провісники ідеології українофільства

З перших років існування Київського університету св. Володимира в ньому вирувало таємне життя студентства. Це була переважно польська молодь — діти місцевих польських поміщиків Правобережної України, які брали участь у таємних гуртках та організаціях.

Читать далее

Програмні положення Кирило-Мефодіївського товариства

Документи Кирило-Мефодіївського товариства творились передусім під впливом тогочасних українських історичних реалій суспільного буття, з урахуванням новітніх пополітичних концепцій, що висували на перший план народ як головну рушійну силу історії.

Читать далее