Культура України XVII ст.

Києво-Могилянська академія

Києво-Могилянська академія — перший вищий навчальний заклад в Україні й у всій Східній Європі. Вона була центром освіти, наукового та культурного життя не лише України, а й Білорусії, Росії та південнослов’янських країн. Виникла з Київської братської школи, початком якої слід вважати 15 жовтня 1615 p., коли високоосвічена українська шляхтянка, киянка Гальшка (Лизавета) Гулевичівна передала свою землю на Подолі Київському православному братству та його школі. Читать далее

Козацькі літописи

На другу половину XVII і першу XVIII ст. припадає розцвіт жанру історично-мемуарної прози, а спричинили її виникнення передовсім козаччина, антипольські і антитурецькі війни, Переяслав і його трагічні наслідки, та часті зміни і неспокої в українсько-козацькій державі. Читать далее

Григорій Сковорода — біографія та творчість

Найбільш маркантною постаттю української культури XVIII ст., зокрема її другої половини, був великий мислитель-філософ, письменник Григорій Савич Сковорода (1722-1794), творчість якого витиснула нестертий слід на становленні нової української літератури. Речник демократичних ідей, великий гуманіст-просвітитель, він у своїх творах видвигнув основні проблеми філософічного, суспільно-політичного та етичного характеру. Читать далее

Філософія Г. Сковороди

У своєму першому філософічному творі «Начальная дверь …» Сковорода розвинув вчення про два світи, чи дві натури, з яких складається увесь світ: одна натура — видима, друга — невидима. Видимий світ, це світ матеріальний, невидимий — це духовий світ, це «божественная сущність», це Бог, який існує у всьому, у природі, у людині, і він є істиною — ідеєю. Визначаючи дві натури, матеріальну і духову, або матерію і форму, Григорій Сковорода рушійною силою вважає ідею-думку (і в тому він перегукується з Платоном). Поряд з ученням про дві натури, він висунув другу, теж, в своїй основі, ідеалістичну теорію трьох світів (мірів): перший — це великий «мір», що складається з безлічі світів, це всесвіт-макрокосмос, якому немає меж. Читать далее