Культура України XVII ст.

Полемічна література

У цій категорії літературної творчості видне місце займає твір «Пересторога», якої авторство приписують Іову Борецькому. Різниться цей твір від інших подібних творів тим, що автор виходить більше з громадських та культурно-освітніх засад, ніж релігійних, і перестерігає своїх земляків, щоб не зраджували своїх рідних українських традицій.  Читать далее

Література першої половини XVII ст.

Кінець XVI і перша половина XVII ст. прикметні в літературі з одної сторони продовженням давніх жанрів (полеміка, ораторсько-проповідницька проза, житійна література, історично-мемуарна проза), а з другої — появою нових жанрів (віршування, початки драматургії у формі інтермедій). Читать далее

Розвиток науки першої половини XVII ст.

Приблизно 50-літній період між Берестейським собором (1569) і повстанням Хмельницького (1648) є одним із найбільш помітних в історії України XVII ст. В цьому періоді Київ став справжнім центром загальнокультурної церковної та видавничої діяльності, коли то у 1599 р. архімандритом Києво-Печерської лаври став дуже талановитий, шляхетського роду, галичанин, Єлисей Плетенецький. Читать далее

Уніатські школи

В організації шкіл і ширенні освіти не відставали і католики-уніати. І так київський митрополит Іпатій Потій, що сам був високоосвіченою людиною, заснував католицьку колегію у Вільні та католицьку школу в Бересті. Читать далее

Культура України першої половини XVII ст. Історичні передумови

Кінець XVI і перша половина XVII ст. знаменні з історичного боку посиленою збройною боротьбою українського народу так зі зовнішніми ворогами України (Кримське ханство, Туреччина), як і внутрішнім ворогом, яким була шляхетська Польща. Читать далее

Маруся Богуславка

Маруся Богуславка — героїня козацької думи, легендарна українська жінка, яка випустила з турецької в’язниці козаків-невільників. Читать далее

Український ренесанс

Ренесанс в Україні як стиль, поширився досить вчасно, а в українськім церковнім будівництві раніше, ніж в польськім. Ренесансна архітектура більше відповідала давнішим українським традиціям старої доби. Приходило до нас ренесансне мистецтво головно з Венеції (Венецької республіки) та італійської частини Швейцарії. Читать далее

Заснування Києво-Могилянської академії

Одним з найцікавіших феноменів української культури XVII — XVIII ст. стала школа, яку сучасники називали колегіумом (колегією), або — на пошану її фундатора — Києво-Могилянським колегіумом, згодом Києво-Могилянською академією. Як вже зазначалося, безпосереднім попередником цього вищого навчального закладу була Київська братська школа. У Києві українська братська школа могла розвиватися вільніше, ніж братські школи у Львові та Луцьку, оскільки перебувала під захистом козаків. Читать далее

Замойська академія

Нові віяння, пов’язані з поширенням на українських землях елементів ренесансної культури, позначилися і на діяльності католицьких шкіл, які діяли в Україні здавна. Насамперед це стосується неодноразово вже згадуваної Львівської кафедральної школи. Читать далее

Єзуїтські колегіуми в Україні

Головним опонентом протестантів у боротьбі за душі вірних були єзуїти, члени Товариства Ісусового — затвердженого папською курією 1540 р. католицького чернечого ордену нового типу, націленого не на аскетичне усамітнення, а на активну освітньо-пропагандистську роботу серед мирян. Читать далее