Культура Київської Русі

Музика Київської Русі

Ще в дуже далеку давнину музика — пісня — танець були дуже важливими атрибутами життя слов’ян: підчас праці, в воєнних походах, підчас свят і ритуальних обрядів, вони грали на різних інструментах та танцювали при тому, чи співали відповідних пісень. Читать далее

Література Київської Русі

Література Київської Русі з найдавніших часів свого розвитку має виразно церковно-релігійний, християнський характер. І це зовсім зрозуміло: вона була прямим наслідком прийняття християнської віри і її основним завданням було служити християнській релігії, її поширювати та закріплювати. Читать далее

Писемність Київської Русі

Виникнення письменності Київської Русі, а в дальшому й перших літературних творів, тісно в’яжеться з питанням окультурення Русі шляхом її християнізації, появи азбуки „руського письма”, а що християнство прийшло офіційно з Греції, то тут треба зупинитися на питанні впливу візантійської культури на початки християнізованої культури України. Читать далее

Християнство в Київській Русі до реформ Володимира

Поганський світогляд українців, хоч як глибоко укорінився був у збірній душі народу Й залишив нестерті сліди по собі в народній традиції, а то й в святковій обрядовості, не став рушійною силою в розвитку української культури. Читать далее

Формування української держави

Держава антів протривала три століття (від кінця III до початків VII) і впала під навалою аварів. Тоді теж зникає назва анти, а замінює її назва слов’яни. Мовчанку про антських слов’ян-українців VII-VІІI ст. пояснюється тим, що це були часи миру й закріплення внутрішнього життя антських слов’ян в економіці й держвній організації. Археологічні знахідки дають докази, що серед наддніпрянських антів, які, крім воєн з аварами, вели теж довгі війни з могутньою візантійською державою, приходить занепад старої родової системи, а на її місце, в окремих частинах народжувалися племінні організації, сперті на територіальнім принципі, І це був перший ступінь творення племінних земель-держав. Читать далее

Умови розвитку культури Київської Русі

Не зважаючи на студії української праісторії, антропології і археології та інші історичні факти, яких предметом є давнє минуле української землі, всі українські історики однозгідні в тому, що започаткування української історії збігається в одне з процесом християнізації української землі — з прийняттям Христової віри. Читать далее