Найдавніша культура україни

Дохристиянські вірування

„Вони живуть на кінці світу, в країні тінистій

і господарсько-багатій на ліси, і сонце мало доходить туди».

Ось такими словами звичайно описували старинні письменники, що жили в кліматі й культурі середземноморського басейну, далекі північні землі слов’ян, а в тому числі і дохристиянські вірування українського народу. Читать далее

Слов’янська доба в Україні

Слов’ян на Дніпрі, як теж на Вислі й Дунаю, знали вже старогрецькі й римські письменники-історики (від VII ст. перед Хр.) — Гесіод, Геродот, Софокл, Корнелій Непос, Пліній, Тацит, Птоломей. Читать далее

Мізинська культура

Предки нинішніх українців поселились на території, яка мала за собою дуже давню історію, а населення її перебувало в зв’язках з культурними народами старинного світу. Читать далее

Розселення східних слов’ян на території України. Формування русько-української держави

Держава антів протривала три століття (від кінця III до початків VII) і впала під навалою аварів. Тоді теж зникає назва анти, а замінює її назва слов’яни. Мовчанку про антських слов’ян-українців VII-VIII ст. пояснюється тим, що це були часи миру й закріплення внутрішнього життя антських слов’ян в економіці й державній організації. Читать далее

Грецькі колонії на території України. Вплив на культуру

В історії культури, зокрема мистецтва українських земель дослов’янського періоду, визначну роль відіграли античні традиції, прямим джерелом яких були грецькі колонії-міста на побережжях Чорного й Озівського морів. Вони почали появлятися в VI ст. до Хр. і їхня культура мала очевидний вплив на місцеві народи Причорноморя, в тому числі на попередників слов’ян. Читать далее

Скіфи на території України

Скіфи, на території України, найбільше пам’яток залишили по собі з усіх іранських племен, що побували на нашій тереторії у І тисячолітті (від VII-II ст. до Хр.) Скіфи і цей період володіння має в культурно-мистецькому аспекті назву скитської доби.

Треба відмітити, що під назву „Скіфи” в історію увійшли численні місцеві племена південних районів східної Європи, яких історичне життя і культура розвивалась у взаємодії із скитськими племінними об’єднаннями. Читать далее

Вплив Риму на культуру України

Вплив Риму і його культури теж позначились на українській культурі. Ці впливи зокрема помітні в І-III ст. по Хр., коли до українських територій наблизились границі римської держави, сягяючи від Причорноморя в глибину краю. (Напр. ще й сьогодні, на лівому березі Дністра, дещо вище від м, Заліщики, залишились сліди укріплень т.зв. окопи римського імператора Траяна). Читать далее

Бронзовий вік в Україні

Приблизно в III тисячолітті до нової ери, на всій України, де розгорталась трипільська культура, появились нові поселенці. Культурно вони стояли нижче від трипільців, але були більше войовничі. Вони підкорили трипільців і принесли з собою вміння обробляти мідь. Згодом до міді почали додавати олова і так одержали бронзу, метал міцніший за мідь. І так з II тисячоліття до Хр. в Україні настає спершу бронзовий а потім залізний вік (І тисячоліття). Читать далее

Культура антів. Черняхівська культура

Якщо говорити про культуру антів, то цю культуру, вперше відкрито в могильниках біля с. Зарубинці на Київщині, названо зарубинецькою (2-ге ст. до Хр. аж по 2-ге ст. по Хр.). Продовженням її була, відкрита біля с. Черняхів (теж на Київщині), черняхівська культура, яку археологи датують від II-V ст. по Хр. Читать далее

Українська міфологія дохристиянського періоду

Основною особливістю духової культури цього періоду є передовсім вірування і релігійні культи, і вони творять цікаву й багату мозаїку української міфології землі.

Початки релігійних вірувань на землях України такі ж давні і мрячні, як і їх історія. Археологічні розкопи свідчать про те, що вже людина палеоліту мала певні релігійні уявлення, а теж послідовно до цього, певні релігійні культи-обряди. Ці археологічні знахідки, зокрема т. зв. Оріняцько-солютрейської доби (тобто першої культури молодшого палеоліту), у формі жіночих фігурок, свідчать про те, що вже в найстаршу добу людського існування на наших землях існував культ якогось жіночого божества плодючості, а в парі з цим і культ чоловічої розродчої сили. Читать далее