Культура України ХІХ ст

Провісники ідеології українофільства

З перших років існування Київського університету св. Володимира в ньому вирувало таємне життя студентства. Це була переважно польська молодь — діти місцевих польських поміщиків Правобережної України, які брали участь у таємних гуртках та організаціях.

Читать далее

Програмні положення Кирило-Мефодіївського товариства

Документи Кирило-Мефодіївського товариства творились передусім під впливом тогочасних українських історичних реалій суспільного буття, з урахуванням новітніх пополітичних концепцій, що висували на перший план народ як головну рушійну силу історії.

Читать далее

Боротьба з національно-культурним відродженням

Періодичні видання в Україні, дарма що друкувалися з правила в російській мові, зазнавали періодично нищівних ударів царської цензури, яка послідовно припиняла їх появу і переслідувала оцей видавничий патріотизмпровідного кола діячів українського відродження, що спонтанно й послідовно шукало свого себевиявлення.

Читать далее

Харківський романтизм

Харківський романтизм

Осередком першої романтичної групи в Україні став Харківський університет, що на початках XIX ст. був столицею духового життя України і крім ідеалістичної, плекав теж романтичну філософію.

Читать далее

Український романтизм — важний чинник національного відродження

Так, як з літератури українського класицизму починається українське літературне відродження і до деякої міри національне пробудження, так український романтизм , що появився на українській літературній сцені з кінцем 20-их і на початках 30-их років XIX ст.,дуже помітно вплинув на дальший розвиток нашої літератури, на творчий шлях цілої генерації українських письменників; в парі з цим мав він велике значення для розвитку українознавчих студій.

Читать далее